باشگاه مشتریان

شیرینی‌ فروشی

کلابی شو با بررسی و تحقیق در حوزه کسب و کار شیرینی‌فروشی سعی کرده تمامی امکانات مورد نیاز برای مدیریت هر چه بیشتر مشتریان که منجر به رشد و موفقیت روز افزون کسب و کارهای این حوزه می‌شود را در سامانه هوشمند کلابی‌شو فراهم نماید.

باشگاه مشتریان

شیرینی‌ فروشی

کلابی شو با بررسی و تحقیق در حوزه کسب و کار شیرینی‌فروشی سعی کرده تمامی امکانات مورد نیاز برای مدیریت هر چه بیشتر مشتریان که منجر به رشد و موفقیت روز افزون کسب و کارهای این حوزه می‌شود را در سامانه هوشمند کلابی‌شو فراهم نماید.

ثبت مشتری و تحلیل رفتار و خرید های مشتری

تشخیص مشتری وفادار و یا از  دست رفته

نظرسنجی از مشتری بابت خدمات دریافتی

نظرسنجی از مشتری بابت خدمات دریافتی

  • ایجاد کدهای تخفیف مناسبتی و انگیزشی
  • بررسی آمار کدهای تخفیف صادر شده
  • بررسی آمار کدهای تخفیف استفاده شده / منقضی شده

بررسی کامل میزان و دفعات مراجعه مشتری

بررسی میزان خرید مشتری بر اساس فیلتر تاریخ و ...

ویدئو معرفی کامل باشگاه مشتریان ویژه شیرینی‌فروشی

[Float-Menu id=”1″]

فرم ثبت درخواست مشاوره و دمو